Werk

Het Restaurant is een sociaal tewerkstellingsproject van Ateljee vzw.

Wij stellen mensen tewerk die moeilijk aan een job geraken omdat ze kortgeschoold zijn, langdurig werkloos, geconfronteerd worden met een psycho-sociale problematiek,...

Lees meer info over de missie van vzw Ateljee.


Ateljee vzw, Vlaamsekaai 10, 9000 Gent
tel 09 224 07 15 - info@ateljeevzw.be
BTW BE 0430.839.554

Hulp

In vele sociale tewerkstellingsprojecten van vzw Ateljee realiseren we hulpverlening. Ook in Het Restaurant.

Mensen die het financieel moeilijker hebben genieten van sociale tarieven: 3,50 of 5,50 euro afhankelijk van het inkomen.

Als u recht heeft op een sociaal tarief kunt u dit aantonen door middel van de UiTPAS.

Meer info : klik hier om te mailen - 09 259 25 51 

Gezond

Het Restaurant serveert gezonde en evenwichtige maaltijden. Voor de groenten en het fruit is er een nauwe samenwerking met Het Landhuis.

Het Landhuis is eveneens een sociaal tewerkstellingsproject van vzw Ateljee waar op biologische wijze groenten en fruit worden geteeld.

Meer informatie over dit project: klik hier